MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Værdiregelsæt

Link til printervenlig version

Værdiregelsæt for Ejerslykkeskolen

Vores værdier:

Uddybning:
Det, vi forstår ved værdien, og det, værdien skal fremme.

Vi er ambitiøse på alles vegne

Vi giver alle børn mulighed for at udvikle deres personlighed og sociale kompetencer.

Mangfoldighed er en styrke 

Vi sætter pris på at meninger mødes og ved, at nye erkendelser opstår, når man åbner sig mod tilværelsens mange facetter.

Vi skaber i fællesskab gode rammer for trivsel, undervisning og læring

  • Personalet er engageret, veluddannet og velforberedt til alle opgaver.

  • Elever møder velforberedte og deltager aktivt i alle skoledagens aktiviteter.

  • Forældre støtter op om elevernes skolegang med interesse, nysgerrighed og samarbejde.

Vi gør alle elever så dygtige de kan

Vi giver alle elever faglige udfordringer, som udvikler deres potentialer optimalt. 

Nytænkning og kreativitet er en del af en god skole 

Vi prioriterer den ”åbne skole” og udvikler vores faglighed i samspil med samfundet.

Skolens anti-mobbestrategi er en del af værdisættet

Dokumenter

Værdiregelsæt.pdf

Shape Created with Sketch.