MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Friluftsliv

Nyere forskning viser, at det kun er 25% af børn og unge i Norden, som kommer ud i naturen på egen hånd. Før i tiden, var det langt over halvdelen, som var i naturen, men via en kulturændring har brugen af digitale værktøjer overtaget.

Vi ser en vigtighed i, at børn og unge får et personligt forhold til naturen, for derigennem, at kunne tage valg i deres senere liv, som har et positivt og grønt aftryk på naturen. Vi ser naturen som et læringsrum, som skaber grobund for dannelse hos den enkelte og en forståelse for, at bringe egne og andres kompetencer i spil. 

Vi ser naturen og dens muligheder, som en meget vigtig brik i menneskers videnskab om livet. De skal derfor have muligheden for, at opleve naturen som et sted, som kan give dem ro og balance i krop og sind.  

På Ejerslykkeskolen, tilbydes friluftsliv i dag som valghold fra 3. - 9.årgang og visionen er fremadrettet, at anvende friluftsliv som en faglig strategi ind i det forpligtende fællesskab som alle elever er en del af på Ejerslykkeskolen.