MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Forårs-SFO

Tanken bag forårs-sfo er at skabe en glidende overgang fra børnehave til skole, hvilket giver børnene mulighed for at blive fortrolige med skolens rammer og personale, inden opstart af 0.klasse til august. 

I Ejerslykkeskolens forårs-sfo arbejder vi målrettet med aldersgruppen, og de planlagte pædagogiske aktiviteter, har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation , tryghed og trivsel.
Vi har fokus på etablering af nye relationer og venskaber børnene imellem, da vi ved at noget af det vigtigste for børnene er at have mindst èn god ven. Så vi afsætter også god tid til børnenes egen leg.

Vi vil styrke børnenes færdigheder i en legende tilgang og har bl.a. emneuger f.eks. med temaerne Indianer, sørøver og bondegård.

Vi er ofte i gymnastiksalen, så bevægelse og motorik kan blive en integreret del af hverdagen – ligesom vi også ugentligt har musik og rytmik.

Der er dagligt højtlæsning for børnene og vi besøger ugentligt skolens bibliotek.