MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen

Hvem er vi?

Navn: Marie Schmidt
Jeg har en søn i 9. klasse på Ejerslykkeskolen. Jeg er glad for skolen, da man er opmærksom på individet og gør sig umage for at give bedst mulige forhold for hvert barn. Jeg underviser til daglig på et gymnasium i fagene idræt og biologi, og derfor ligger det mig også meget på sinde i skolebestyrelsen, at der i børnenes hverdag er bevægelse, en sund skolebod og at børnene i løbet af deres folkeskole bliver forberedt på, hvordan det er at skulle gå videre på en ungdomsuddannelse.

Navn: Thomas Secher Lund
Klassetrin: 4 & 6 årgang
Jeg tror på værdien af en sund folkeskole med stærk forankring i lokalområdet. Trivsel, tryghed og høj faglighed skal kunne gå hånd i hånd, og forældre såvel som elever, skal være aktive aktører i fht at definere rammerne for dette.
Jeg er 45 år, og bor i skolens lokalområde med min hustru og vores tre børn. Jeg har beskæftiget mig indgående med uddannelsessektoren de sidste mange år, hvor jeg har arbejdet som underviser og lærebogsforfatter. Jeg arbejder til dagligt som vicerektor på Sct. Knuds Gymnasium i Odense. 

Navn: Line Adler Øberg
Klassetrin: 3, 7. & 8. årgang
Jeg synes vores folkeskole er vigtig og vil gerne være med til at gøre en god skole endnu bedre - både for egne og andres børn. Kvarterets skole skal være det naturlige førstevalg.
Kort levnedsbeskrivelse. Jeg er 44, og bor i Odense med min mand og vores to børn (3. og 8. kl) på 18. år. Jeg er uddannet cand.mag i engelsk og psykologi fra Aalborg universitet, og har arbejdet som lektor og studievejleder i gymnasieskolen i 16 år. Nu er jeg studievejleder på UCL - erhvervsakademi og professionshøjskole her i Odense.

Navn: Jette Dyrhøj
Klassetrin: 3 klasse
Jeg arbejder for bedre trivsel og kommunikation på skolen.
Jeg er selvstændig terapeut, som hjælper mennesker med stress.
Jeg har mand og to børn.