MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Hvem er vi?


Line Adler Øberg

Klassetrin: 3, 7. & 8. årgang

Jeg synes vores folkeskole er vigtig og vil gerne være med til at gøre en god skole endnu bedre - både for egne og andres børn. Kvarterets skole skal være det naturlige førstevalg.

Kort levnedsbeskrivelse. Jeg er 44, og bor i Odense med min mand og vores to børn (3. og 8. kl) på 18. år. Jeg er uddannet cand.mag i engelsk og psykologi fra Aalborg universitet, og har arbejdet som lektor og studievejleder i gymnasieskolen i 16 år. Nu er jeg studievejleder på UCL - erhvervsakademi og professionshøjskole her i Odense.

Jette Dyrhøj

Klassetrin: 3 klasse

Jeg arbejder for bedre trivsel og kommunikation på skolen.

Jeg er selvstændig terapeut, som hjælper mennesker med stress. Jeg har mand og to børn

Öznur Ciftci

Öznur Ciftci

 

Klassetrin: 1. og 6. årgang

Jeg tror rigtig meget på værdien samt styrken af respekt for forskellighed og respekt for fællesskabet, da de to hænger nøje sammen. Derfor mener jeg, at det er meget vigtigt at vi sammen passer rigtig godt på vores mangfoldige skole. Ejerslykkeskolen bør uden tvivl være kvarterets førstevalg og det mener jeg, at vi alle har ansvar for. Derfor, som bestyrelsesmedlem vil social kontrol og trivsel være mine fokuspunkter. 

Jeg er 41 år og bor i skolens lokalområde sammen med min mand og to skønne drenge. Jeg har en dreng i 1.a og en i 6.b. Jeg er uddannet DSA-lærer samt Interkulturel vejleder og har i mange år undervist flygtninge og indvandrerbørn og -voksne. Til dagligt fungerer jeg som projektleder i Integrationsområdet i Svendborg Kommune.

Maria Bruun Bundgård

Maria Bruun Bundgård

 

Klassetrin: 2. og 8. årgang.

Jeg sidder i skolebestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at sætte gode rammer for vores børns skolegang i folkeskolen. Jeg er medarrangør af vores årlige legetøjsloppemarked og har ellers haft blandt andet forholdene for vores SFO og SFO2 som fokuspunkt i bestyrelsesarbejdet.

Kort levnedsbeskrivelse. Jeg er 41 år og har udover 2 piger i 2. og 4.klasse også et børnehavebarn og et barn i vuggestue, jeg er gift med Evald og i arbejdstiden er jeg uddannelsesleder på Faaborg Gymnasium, hvor jeg også underviser og fungerer som studievejleder.

Lene Brandt Stave Grgic

Klassetrin: 0., 6. og 9. klasse.

Lidt om mig: Mit primære fokusområde er elevernes sociale udvikling og trivsel. Som tidligere dagplejer i området omkring skolen, har jeg haft det privilegium at følge kvarterets børn fra dagpleje og langt op i skolealderen. Vores skole skal være kvarterets naturlige omdrejningspunkt, hvor børn fra hele Ejerslykkes mangfoldige palet mødes.

Privat er jeg gift med Mladen og vi har tre børn på skolen, fra 0. til 9. klasse.

Jeg er uddannet cand.mag i dansk og engelsk og pædagogisk assistent.

Karin Nisted Petersen

Klassetrin: 0. 5. og specialområdet

Jeg ønsker at arbejde for en skole, der fortsat har elevernes trivsel i fokus. En folkeskole hvor vi rummer forskellighed og mangfoldighed og hvor det ses som den styrke, det er.

Jeg selv er 40 år, bor sammen med min mand Peter og vores tre piger. Vi har to i 0. klasse og en i 5.

Jeg er uddannet lærer og arbejder på en folkeskole i Assens kommune på 15. år.

Soad Zaabalawi

Klassetrin 4.klasse

Jeg synes vores folkeskole er god en skole med stor rummelighed og mangfoldighed- en folkeskole hvor der er plads til alle kvarterets børn. 

Kort levnedsbeskrivelse. Jeg er 32 og bor i Odense sammen med min mand og vores to børn. Jeg er uddannet socialrådgiver og har gennem en længere årrække arbejdet i Kerteminde kommune. Nu er jeg socialrådgiver i Odense kommune.