MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Ejerslykkehuset

Ejerslykkehuset er et specialpædagogisk tilbud for børn 0.- 3. klasse.
Afdelingen retter sig mod børn, der har vanskeligheder, socio-emotionelt, tidlig svigt, traumatisering, samt andre personlige forstyrrelser. Dette viser sig ofte i elevernes kontakt og adfærd i forhold til deres omverden. 
Vores pædagogiske udgangspunkt tager udspring i den neuroaffektive tænkning og praksis.

Pædagogisk arbejdes der ud fra genkendelige rammer, tydelige strukturer, ofte med mange gentagelser, dette for at opnå forudsigelighed og derved skabe tryghed.
I Ejerslykkehuset arbejder vi meget forskelligt med børnene, da det er det enkelte barn og 
barnets behov, vi tager udgangspunkt i.

I Ejerslykkehuset arbejdes der på tværs af klassetrin 0 - 3 klasse. Det betyder, at undervisningen bliver tilrettelagt efter den enkelte elev. legen vil tit blive brugt til redskab i det skolefaglige arbejde. Legeudviklingen vil være i fokus, da det ofte er gennem legen, der 
opstår en god og positiv læring.
Der arbejdes lige så ofte med det sociale samspil og fællesskabet i klassen som med den faglige læring.

Visitationen til Ejerslykkeshuset foregår via SPPR.