MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

OBS-klasserne

På Ejerslykkeskolen har vi 3 Obs-klasser, fra børnehaveklasse til 7 klasse. Der er typisk 7 elever i hver klasse og 2 lærer/pædagoger.

Obs-klasserne er fysisk placeret ved siden af klasserne i almendelen.
Pædagogisk arbejdes der ud fra genkendelige rammer, tydelige strukturer, ofte med mange gentagelser, dette for at opnå forudsigelighed og derved skabe tryghed.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og vi arbejder efter sociale- og faglige mål beskrevet i en handleplan, der evalueres og reformuleres 2 gange årligt. Fagene er som udgangspunkt de samme som i det almene skoleområde.

Hvornår den enkelte elev er parat til at vende tilbage til almendelen eller andet skoletilbud er meget forskelligt.
Vi afprøver eleverne via små eller længere varige praktikker i almendelen, når de er parate til dette.

De mindste elever i Obs tilbydes pasning i SFO til og med 4. klasse.
Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde højt. Det virker godt for vores elever, når skole og hjem trækker i samme retning.

Vi forventer, at eleven møder til tiden, er udhvilet og møder op med en sund madpakke. At vi bliver informeret, hvis eleven ikke kommer i skole eller hvis der er væsentlige ændringer i elevens hverdag.

Hvis dit barn bliver visiteret til Obs, bliver du grundigt informeret om alle forhold på møder inden skolestart.