MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Rusmiddelpolitik

Link til printervenlig version

Ejerslykkeskolens Rusmiddelpolitik

Forskning har vist, at udsættelse af alkoholdebut har stor indflydelse på, hvordan unge i fremtiden håndterer rusmidler.

Derfor har Odense Kommune besluttet følgende målsætninger:

 • Unge under 16 år drikker ikke alkohol.
 • Unge over 16 år skal have et sundt forhold til alkohol.
 • Odense skal være en hash-, stof- og dopingfri by.

 

Det er vedtaget ved lov at:

 • Unge under 18 år ikke må købe cigaretter.
 • Unge under 16 år ikke må købe nogen form for alkohol.
 • Unge under 18 år ikke må købe vodka, rom eller anden stærk alkohol over 16,5%
 • Det er ulovligt at ryge, være i besiddelse af og sælge hash.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler at:

 • Unge under 16 år ikke drikker alkohol.
 • Unge mellem 16 og 18 år drikker mindst muligt og stopper før 5 genstande ved samme lejlighed.
 • Kvinder og mænd over 18 år maksimum drikker hhv. 7 og 14 genstande om ugen.

 

En forebyggende indsats er afgørende for, at man kan nå målet:

Undervisning:
Den forebyggende undervisning har som mål at udskyde rusmiddeldebut og forebygge brug af stoffer, alkohol og tobak gennem udvikling af personlige og sociale kompetencer, trivsel og holdningsdannelse.

I den forbindelse arbejdes der med flertalsmisforståelser og social pejling, der betyder, at børn og unge forsøger at leve op til de forestillinger, de har, om hvad der er almindelig opførsel blandt andre børn og unge.
Derudover berører undervisningen i de ældste klasser, hvilke konkrete sundhedsrisici de unge løber, hvis de indtager alkohol, tobak eller stoffer.

I de ældste klasser arbejdes der endvidere med, hvordan man passer på sig selv og hinanden i festmiljøet og sikrer hjælp, hvis der er brug for det.

Forældreinddragelse:
Forældre til børn og unge i grundskolen inddrages ved forældremøder med henblik på at skabe dialog om alkohol, rygning, stoffer og forældreaftaler vedrørende dette i klasserne.
Møderne kan f.eks. omhandle:

 • Udskydelse af alkoholdebut.
 • Håndtering af fester
 • Tegn på stofbrug
 • Hvordan man går i dialog med den unge om alkohol og stoffer.
 • Hvordan man taler om brugen af stoffer, og hjælper den unge ud af et misbrug.

 

Handleplan:
Skulle det ske at man får mistanke om eller konstaterer, at der indtages rusmidler i skolens regi; det være sig elever, forældre eller ansatte, er det vigtigt, at man ved, hvad man skal  gøre, så man kan hjælpe den person, der er i en udsat position.

Hensigten med handleplanen er altid at hjælpe og støtte den enkelte, så han/hun bliver i stand til at mestre sit eget liv.

Elever:

 1. Elever må ikke medbringe/indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen.
 2. Medbragte rusmidler konfiskeres
 3. Forbrug afdækkes
 4. Forældrene kontaktes af skolens ledelse.
 5. Afhængig af situationen inddrages relevante samarbejdspartnere f.eks. kontaktlærer, sagsbehandler, SSP-kontaktlærer og den kommunale misbrugsrådgivning, som i fællesskab laver en handleplan.

 

Hvis en elev virker påvirket af rusmidler i skoletiden starter man ved pkt. 3.

Forældre:
Skolens opgave er at tage vare på børnenes trivsel og læring. Forældres misbrug af rusmidler kan have meget stor indflydelse på barnets trivsel.

 • Hvis et barn fortæller en af skolens medarbejdere om misbrug i hjemmet, kontaktes skolens ledelse. I samråd med teamet omkring det enkelte barn drøftes, hvordan de berørte forældre kontaktes.
 • Hvis en medarbejder har mistanke om, at en forælder har et misbrug og man vurderer, at barnets trivsel er truet/påvirket, drøftes det med skolens ledelse, hvordan de berørte forældre kontaktes.

 

I yderste konsekvens kan det være nødvendigt at underrette de sociale myndigheder.  En sådan underretning foretages af skolens ledelse.

Medarbejdere:
Vi følger Odense Kommunes retningslinjer for alkohol og andre rusmidler, som er beskrevet i Odense kommunes personalepolitik fra 2017.

Lokal udmøntning af den kommunale retningslinje:
Skoleledelsen kan give tilladelse til, at der afholdes arrangementer på skolen med udskænkning af alkohol.
En konkret problemstilling vedrørende alkohol / rusmidler drøfter skolelederen indledningsvis med medarbejderens TR.

 

Dokumenter

Rusmiddelpolitik_1.pdf

Shape Created with Sketch.