MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Værdigrundlag

Link til printervenlig version

Faglig kvalitet

Faglighed med muligheder

Vi vægter en høj faglig tilgang til undervisningen.

 • Vi underviser ud fra elevernes forskellighed
 • Vi skaber en ramme, hvori eleven kan udvikle sin faglighed
 • Vi skaber varieret undervisning

 

Faglighed med mening

Vi skaber faglighed gennem meningsskabende undervisning.

 • Vi arbejder ud fra en anvendelsesorienteret tilgang.
 • Vi sætter elevernes forskellige kompetencer i spil.
 • Vi inddrager byens rum.
 • Vi skaber læring der har nytteværdi.
 • I skaber læring i samarbejde med hinanden.


Professionelle læringsfællesskaber

Faglig udvikling

Vi prioriterer det didaktiske og pædagogiske samarbejde.

 • Didaktik og pædagogik på dagsordener.
 • Vi er åbne for nye ideer.
 • Vi giver og modtager feedback.
 • Vi bruger kollegers kompetencer.

 

Kollegialt læringsmiljø

Vi er i fællesskab ansvarlige for et kollegialt læringsmiljø med høj faglighed.

 • Vi arbejder i teams med gensidig inspiration.
 • Vi videndeler.
 • Vi arbejder med tværfaglighed.
 • Vi vægter den fælles og den individuelle forberedelse.


Trygge læringsrelationer

Autentiske voksne

Vi skaber trygge fællesskaber som giver børnene mulighed for trivsel.

 • Vi lytter og anerkender
 • Vi er troværdige
 • Vi har en god omgangstone
 • Vi reagerer på det, vi hører og ser
 • Vi er tydelige

 

Inkluderende fællesskaber

Vi tager ansvar for at organisere trygge og tillidsfulde fællesskaber ved at møde den enkelte elev med respekt og anerkendelse.

 • Vi er omsorgsfulde og nærværende ved at møde eleven, hvor han/hun er.
 • Vi ser mangfoldighed som en styrke.
 • Vi skaber tillid og tryghed eleverne imellem ved at sørge for, at de indgår i forskellige samarbejdssituationer.


Kollegialitet

Imødekommenhed

Vi er ligeværdige og respektfulde i mødet med hinanden.

 • Vi taler ordentligt til, med og om hinanden.
 • Vi anerkender hinandens synspunkter.
 • Vi kan skelne mellem professionelle og personlige relationer.

 

Holdspiller

Vi samarbejder og er imødekommende.

 • Vi samarbejder og er imødekommende.
 • Vi hilser på hinanden.
 • Vi er opmærksomme på hinandens trivsel.
 • Vi tager ansvar for at overholde fælles aftaler.
 • Vi værner om det gode humør.
Dokumenter

Værdigrundlag.pdf

Shape Created with Sketch.