MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen

Registrering af fravær

Link til printervenlig version

Information til forældre om registrering af fravær på Ejerslykkeskolen

Fravær

Dit barns fravær
I dette skriv kan du læse om, hvordan dit barns fravær registreres. Du kan også læse om, hvad vi på Ejerslykkeskolen forventer af dig ved dit barns fravær - og hvad du kan forvente, at skolen gør ved dit barns fravær.

På Ejerslykkeskolen registrerer vi alt fravær inden for disse fire kategorier:
• Sygdom når barnet er sygt, og hjemmet giver besked til skolen om det.
• Lovligt fravær når barnet er fritaget fra undervisningen med skolens godkendelse.
• Ulovligt fravær øvrigt fravær uden dokumenteret årsag fra hjemmet.
• For sent når barnet møder til undervisning senere end skoledagens begyndelse.

Dit ansvar ved dit barns fravær
Du skal som forælder give skolen besked om dit barns fravær uanset fraværets årsag. Det skal du senest gøre om morgenen på dit barns første fraværsdag. Beskeden skal
gives til dit barns kontaktlærer på forældreintra. Giver du ikke besked, registrerer skolen fraværet som ulovligt.

Ulovligt fravær er også, hvis du holder dit barn væk fra undervisningen uden at have fået lov til at fritage barnet fra undervisningen af skolelederen.

Ansøgning om fritagelse fra undervisningen
Ønsker du at få dit barn fritaget fra undervisningen, skal du kontakte dit barns kontaktlærer, når fraværet er på én dag.

Planlagt fravær over en dag skal godkendes af skolens ledelse. Ønsker du at søge om ekstraordinær frihed uden for skolens ferieplan, skal du ansøge om dette hos skolens ledelse. Dette skal gøres i god tid før den ønskede fraværsperiode.

Skolelederen vurderer, om ønsket kan imødekommes. I vurderingen bliver der lagt stor vægt på dit barns samlede fravær, trivsel og faglige standpunkt. For at ansøge om ekstraordinær frihed skal du udfylde et skema, som forefindes på skolens kontor.

Hvis ansøgningen ikke imødekommes, kan dit barn ikke fritages fra undervisningen. Holder du alligevel dit barn hjemme, vil fraværet blive registreret som ulovligt fravær.

Skolens ansvar, når dit barn har bekymrende og/eller ulovligt fravær
Når dit barn er fraværende fra undervisningen, og du ikke har givet besked til skolen, vil du blive kontaktet af dit barns kontaktlærer.

Hvis dit barn har opmærksomhedskrævende fravær, vil du blive kontaktet af skolen med henblik på at aftale, hvordan vi kan samarbejde om at nedbringe fraværet.

Hvis dit barns fravær overstiger 20%, uden at skolen ved hvorfor, betragtes det som så bekymrende, at skolen skriver en underretning til Børne- og Ungerådgivningen.

Et barn har opmærksomhedskrævende fravær, hvis han/hun har:
11 eller flere fraværstilfælde det seneste skoleår
10% samlet fravær det seneste skoleår
4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned
10% ulovligt fravær den seneste måned

 

Dokumenter
RegistreringAfFravær.pdf Shape Created with Sketch.