MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Klassekasser

Link til printervenlig version

Principper for klassekasser:

  • Skolebestyrelsen opfordrer til at forældrene i en klasse etablerer en klassekasse. Pengene bruges til dækning af forskellige arrangementer og indkøb til klassen. Dette aftales i samarbejde med forældrene.
  • Klassekassen administreres af en eller flere af klassens forældre.
  • Indbetaling til klassekassen er frivillig for den enkelte familie.
  • Indbetaling til klassekassen kan ske ved aftale om kontante indbetalinger på max. 200,00 kr. pr. år.
  • Indbetaling kan også ske, hvis der er overskud i forbindelse med klassearrangementer.
  • De indbetalte penge indgår i en fælles pulje for hele klassen. Det betyder, at alle elever kan nyde godt heraf, og at der ikke udbetales penge til elever, der forlader klassen.
  • Regnskabet præsenteres en gang årligt.
Dokumenter

RetningslinieKlassekasse_0.pdf

Shape Created with Sketch.