MENU
Aula_close Layer 1
Ejerslykkeskolen
Mobil menu

Lektiepolitik

Link til printervenlig version

Lektiepolitik på Ejerslykkeskolen

På Ejerslykkeskolen er lektier en obligatorisk del af elevernes læringsarbejde i alle fag. 
Lektier bliver givet med formålet at bevare et flow i undervisningen og lærerne aktiverer og involverer eleverne i lektierne. Det er målet, at lektier understøtter og styrker elevens arbejdsglæde, engagement, lyst og motivation til skolearbejdet. 

Lektier defineres på Ejerslykkeskolen som elevens selvstændige planlægning af og arbejde med undervisningsrelaterede aktiviteter i skoletiden og hjemme for at understøtte elevens læring og dialogen mellem skole og hjem.

Lektier på Ejerslykkeskolen er til for at:

  • Eleverne bliver bedre til at arbejde selvstændigt.
  • Eleverne bliver bedre til at planlægge deres tid. 
  • Understøtte ambitionen om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Dette gøres ved at differentiere på arbejdsmængde og sværhedsgraden i opgaverne, så de fagligt stærke elever ikke bliver først færdige og sjældent oplever at blive udfordret. Ligeledes justeres kravene til de elever, der har faglige vanskeligheder, så de har en rimelig chance for at leve op til de forventninger der stilles. 
  • Understøtte skole-hjem-samarbejdet. Lektier giver forældrene en direkte mulighed for at få indblik i, hvad deres børn arbejder med i skolen og giver et konkret omdrejningspunkt for samtalen om barnets skolegang i hjemmet. 

 

For at leve op til hensigten kræves det at:

  • Lektier koordineres af lærerne, der underviser på årgangen, så der bliver en rimelig og jævn fordeling af arbejdsmængden udenfor skoletiden
  • At lærerne på en årgang informerer om elevernes lektier på samme måde og med tydelig angivelse af tidsfrister. Informationen skal være tilgængelig for både forældre og elever. 
  • Lektier gives for med en rimelig tidsmargen, således at eleverne har mulighed for at opsøge hjælp til opgaverne på skolen, før de skal afleveres. Således kan lektier som udgangspunkt ikke gives for med dags varsel. 
  • Eleven løbende får respons på de lektier, han eller hun har lavet. 
  • Der altid er et klart læringsmæssigt sigte, når der gives lektier for.

 

Dokumenter

Lektiepolitik.pdf

Shape Created with Sketch.